Artsenpraktijk In Balans

Voor balans in leefstijl en gezondheid

Werkwijze

Eerste consult/intake

Na het maken van een eerste afspraak krijg je een digitaal vragenformulier en een behandelovereenkomst (Informed Consent). Voor een goede voorbereiding ontvang ik deze documenten graag minimaal een week voorafgaand aan het eerste consult ingevuld retour. Tijdens je eerste afspraak (duur: ± 90 minuten) bespreken we je klachten, je ziektegeschiedenis en het ingevulde vragenformulier. We praten over jouw verwachtingen en over de doelen die jij wilt behalen voor meer balans in je leefstijl en gezondheid. Op indicatie vindt lichamelijk onderzoek plaats en adviseer ik zo nodig aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld bloed-, urine- of ontlastingsonderzoek). Ook kan het zijn, zeker bij langer bestaande chronische aandoeningen, dat ik je vraag om het delen van uitslagen van eerder uitgevoerd onderzoek en/of informatie van andere zorgverleners (bijvoorbeeld huisarts of medisch specialist).

Uitslag- en adviesgesprek

Tijdens het uitslag- en adviesgesprek (duur: ± 60 minuten) bespreken we alle verzamelde informatie en uitslagen van onderzoeken. Je krijgt informatie over je klachten en de oorsprong ervan in relatie tot je huidige leefstijl. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als voeding, beweging, ontspanning en sociale factoren. Samen kijken we hoe je de balans in deze leefstijlfactoren kunt herstellen en behouden. Meer informatie over mijn benaderingswijze en leefstijlgeneeskunde vind je op de pagina ‘(Weer) In Balans‘.

We bespreken de haalbaarheid en prioriteit van je doelen en welke vervolgstappen nodig zijn. Vervolgens maken we samen een plan van aanpak. Voedings- en leefstijladviezen vormen de basis van dit behandelplan. Meestal ga je hier zelf mee aan de slag. Na een aantal weken kom je weer bij mij terug op het spreekuur om de voortgang te bespreken tijdens een vervolgconsult.

Vervolgconsult

Tijdens een vervolgconsult evalueren we het verloop van de voorgestelde leefstijlaanpassingen en het effect ervan op je klachten. Hierbij houden we steeds de door jou geformuleerde doelen in het oog. Zo nodig stellen we je behandelplan bij, vullen we het aan en/of adviseer ik aanvullende behandelingen/therapieën. Ook bespreken we je behoefte aan begeleiding.

Om jouw doelen te kunnen realiseren, kan het zijn dat ik je voor (een deel van) de behandeling/begeleiding naar een collega-arts of therapeut met specifieke expertise verwijs. Soms is het noodzakelijk je terug te verwijzen naar je huisarts.

De behandeling bij Artsenpraktijk In Balans dient als aanvulling op de zorg bij je eigen huisarts of medisch specialist. Dus zeker niet ter vervanging van deze zorg. Bij voorkeur werk ik daarom zoveel mogelijk samen met je huisarts en/of behandelend specialist en vindt er informatie-uitwisseling plaats. Dit laatste gebeurt alleen na jouw toestemming.