Artsenpraktijk In Balans

Voor balans in leefstijl en gezondheid

Disclaimer

Artsenpraktijk In Balans Leefstijlgeneeskunde aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van deze website. Wij doen ons best, maar kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website juist en volledig is. De inhoud van de website is informatief bedoeld.

De uitvoering van diagnose en behandeling dient altijd toegesneden te zijn op je persoonlijke toestand en omstandigheden. De informatie op deze website is dus geen medisch advies. Indien je een of andere methode die op deze website genoemd wordt voor jezelf wilt toepassen, raden we je aan om eerst een arts voor integrale geneeswijze te raadplegen. Bij een nieuwe klacht raden we je aan eerst je eigen huisarts te raadplegen. Voor overleg met je huisarts over een eventuele verwijzing zijn wij beschikbaar. Voor behandeling en evaluatie van acute aandoeningen raden we je aan om de dienstdoende huisarts of dichtstbijzijnde huisartsenpost, ziekenhuis of polikliniek te raadplegen.

Nederlandse regelgeving (met name hoofdstuk 9 Geneesmiddelenwet) heeft het recht op informatie via websites over de gezondheidsproblemen waar aanvullende geneeswijzen (ook wel complementaire of alternatieve geneeswijzen genoemd) zouden kunnen helpen ingeperkt. Met name mag niet op internet vermeld worden voor welke ziektes een bepaalde methode werkt. Dit mag alleen als daar bewijs voor is geleverd. Dit soort informatie mag alleen buiten het spreekuur besproken worden, wanneer er een verzoek van de patiënt is. Binnen de spreekkamer moet het juist wel besproken worden op grond van de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

De uitleg op deze website is bedoeld om patiënten, die meer informatie willen over onze werkwijze, hierin te voorzien in het kader van de WGBO. Mocht de tekst op deze website dan ook de suggestie wekken dat sprake is van een werkzaamheidsclaim, dan is dat onbedoeld.

Niets van deze website mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, magnetische drager, microfilm of op welke wijze ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Artsenpraktijk In Balans Leefstijlgeneeskunde.

Alle rechten voorbehouden. Een aantal links (verwijzingen) op deze website leidt naar informatiebronnen die door andere organisaties worden beheerd en waarover Artsenpraktijk In Balans Leefstijlgeneeskunde geen controle heeft. Hoewel we deze links met zorg hebben uitgekozen, kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.